Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak) har nyligen erhållit ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar för sina Kvalitets- och Miljöledningssystem. Detta är ett betydande steg framåt för företaget och bekräftar dess engagemang för höga standarder inom både kvalitet och miljöansvar.

Daniel Egeberg, VD för Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak), uttrycker sin glädje över certifieringarna: ”Det känns fantastiskt att äntligen få de välförtjänta ISO-certifikaten för både kvalitet och miljö. Det här är verkligen ett stort framsteg för oss. Dessa certifieringar fungerar som en viktig kvalitetsstämpel och underlättar vår kommunikation med större kunder. Det visar också att vi är genuint engagerade i hållbarhet och ger våra kunder och leverantörer en trygghet i att vi är en pålitlig och ansvarsfull partner.”

ISO-certifiering är ett starkt kvalitetsbevis som visar att företaget uppfyller omfattande krav inom olika områden, från ledarskap och kundfokus till ständiga förbättringar och miljöhänsyn. Det är vanligt att större kunder kräver ISO-certifieringar från sina leverantörer och tillverkare, eftersom det indikerar ett systematiskt och strukturerat arbetssätt när det gäller både kundnöjdhet och miljö. Certifieringen erhölls efter en noggrann granskning av ATS-Orwaks kvalitets- och miljöledningssystem, utförd av det välrenommerade konsultföretaget Qvalify.

Julia Ramirez Knezevic, Personal- och Hållbarhetschef på ATS-Orwak och projektledare för certifieringsprocessen, kommenterar: ”Genom att följa dessa standarder säkerställer vi hög kvalitet i våra processer och arbetar metodiskt för att ständigt förbättra oss. Vi ser fram emot att utveckla våra ledningssystem utifrån verksamhetens och kunders behov och fortsätta att minimera miljöpåverkan från våra produkter och tjänster.”

För mer information, vänligen kontakta:                                   

Daniel Egeberg
VD, Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak)

 

Detta pressmeddelande syftar till att informera om Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak) senaste prestationer och understryka företagets åtagande för kvalitet, miljö och fortsatt utveckling inom avfallshantering och hållbarhet.