Som ledningsgrupp är vårt mål att ge våra medarbetare optimala förutsättningar att efterleva vår kvalitetspolicy. Det inkluderar aktivt stöd för kundfokus, hög kvalitet i produkter och tjänster, säkerhet, miljöhänsyn, samarbete och partnerskap, kontinuerlig förbättring samt kompetens och utbildning. Genom öppen kommunikation, utbildning, omfattande stöd och en stark betoning på säkerhet, skapar vi en arbetsmiljö där våra medarbetare kan förstå och överträffa våra kunders behov och förväntningar. Tillsammans strävar vi efter att vara en pålitlig och innovativ partner för hållbara komprimeringslösningar inom avfallshantering och återvinning.

Daniel Egeberg
VD
maila mig

 

Elin Åhman
Ekonomichef
maila mig

 

Mikael Laini
Chef KAM avdelningen
maila mig

 

Håkan Eriksson
Teamledare sälj-Team Norr
maila mig

 

Joakim Odengård
Teamledare sälj-Team Norr

maila mig

 

Kristoffer Tejszerski
Servicechef

maila mig

 

Marcus Kamaran Glingestam
Vice Servicechef
maila mig

Julia Ramirez Knezevic

Julia Ramirez Knezevic
QHSE ansvarig & marknadskommunikation
maila mig