ATS-Orwak har under många år byggt upp en gedigen kunskapsbank om komprimeringslösningar, miljö och återvinning. Vår erfarna säljare agerar som konsulter och ger dig råd och rekommendationer om den bästa lösningen i din verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer, men ta också gärna del av den information och de tips vi samlat i två praktiska guider:

Smidig avfallshantering på ditt lager

Kostnadsfri guide till dig som ska bygga nytt eller bygga om och önskar smidigare avfallshantering i lagerlokalen.

 

Bättre avfallshantering i butiker

Kostnadsfri guide till dig som vill effektivisera avfallshanteringen, optimera butikens resurser och skapa intäkter genom återvinning.

 

Contentportal ger dig goda råd

ATS-Orwak driver tillsammans med sina svenska systerbolag Avfallshantering.se, en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern avfallshantering! Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem. Som engagerade aktörer med gedigen erfarenhet inom avfallshantering och återvinning har vi en stark önskan att sprida kunskap, utbilda och att vara till hjälp!