Vår helautomatiserade 100-tons-kanalpress ger effektiv komprimering och är konstruerad för att möta utmaningarna i storskalig avfallshantering i verksamheter där enorma mängder förpackningsmaterial hanteras. Den producerar wellpappbalar som väger upp till 1000 kg.

KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.

   

Progressiv skärning                                               Produktionskapacitet: 11-25 ton/h (wellpapp)

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

Läs mer om kanalpressarna i serien Orwak Horizontal