Orwak förser all nytillverkad komprimeringsutrustning som lämnar fabriken med QR-koder. Det är en funktion som förhöjer kundupplevelsen och gör det ännu enklare att använda bal- och brikettpressarna.

När användaren scannar QR-koden visas, baserat på maskinens serienummer, den specifika editionen och språkversionen av användarmanualen och, om det finns tillgängligt för den modellen, länk till korta instruktionsvideor.

Instruktionsfilmerna finns tillgängliga för kunder, serviceteam och slutanvändare på YouTube-kanalen “Orwak Instructions

QR

QR-koder på maskinerna är förhoppningsvis till hjälp för kunder och användare. En avancerad Orwak-maskin ska alltid vara säker och enkel att använda!!