Vi är glada att meddela att Julia Ramirez Knezevic tillträder som Personal- och Hållbarhetschef från den 1 juli 2024. Genom att kombinera hållbarhet och HR strävar ATS-Orwak efter att fördjupa vårt engagemang i hållbarhetsfrågor och stärka vår företagskultur samt personalstrategi.

Julia har nyligen framgångsrikt lett vår organisations ISO-certifieringsprocess för både kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) som en del av sitt arbete inom HSEQ (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet). Denna erfarenhet har gett henne en djup förståelse för vikten av effektiva system och integrerade processer för att säkerställa hög kvalitet och minimera miljöpåverkan.

I sin nya roll kommer Julia att fortsätta integrera våra hållbarhetsmål i verksamheten och driva vårt hållbarhetsarbete framåt. ”Att följa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att vara en central del i vårt arbete. Det handlar inte bara om att uppfylla lagstadgade krav, utan också om att vara mer transparenta och ansvarstagande i hur vi hanterar våra resurser och påverkar vår omvärld” säger Julia. ”Att vi i ledningsgruppen är engagerade i omställningen och att våra medarbetare är så motiverade att driva bolaget framåt, underlättar mitt arbete och inspirerar mig att fortsätta utveckla våra hållbarhetsstrategier. Dessutom är det fantastiskt att vi tillhör SULO Group, en koncern som stödjer och lyfter vårt gemensamma hållbarhetsarbete.” tillägger Julia.

Genom att kombinera HR och hållbarhet kan vi främja en företagskultur av engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Detta är ett naturligt steg i vår strävan att bidra till omställningen och skapa en hållbar framtid där vi bidrar till att minska miljöpåverkan, förbättra leveranskedjor och utveckla hållbara produkter och tjänster.

Team ATS-Orwak