Vi introducerar nu en serie halvautomatiska kanalpressar med 40-60 tons presskraft och manuell balbindning. Det är en utmärkt lösning för verksamheter som hanterar stora volymer återvinningsbart förpackningsmaterial och där vertikalpressar är för arbetsintensiva eller där bulkmatning är ett krav.

Många inmatningsalternativ

Inmatning kan ske manuellt från marknivå eller lastkaj, med kärlvändare eller via ränna, löpandeband eller med truck.

Sluten komprimering

Materialet komprimeras effektivt mot den slutna delen av presskanalen och ger därmed högkomprimerade balar.

Robust automatisk lucka

som öppnas vertikalt, autostart genom fotocell, ett nyckelvred för snabb omställning mellan manuell och automatisk drieft samt en användarvänlig manöverpanel är standardutrustning.

Smidig urbalning

När balen är klar, är det bara att trycka på två knappar så tippar balen ut på pallen framför och körs enkelt bort med truck.

De halvautomatiska kanalpressarna passar utmärkt för:

Fördelar med de halv-automatiska kanal-pressarna

  • Högkapacitetskomprimering av stora avfallsvolymer till kompakta balar
  • Tar liten plats och kan med fördel placeras inomhus
  • Generös inmatningsöppning och automatisk komprimering innebär bekväm avfallshantering för personalen
  • Producerar bruksbalar för leverans direkt till återvinningsindustrin
  • Kostnadseffektiv avfallslösning