Orwak Compact

En produktfamilj av små frontmatade balpressar som producerar lätta balar för enkel hantering och transport. Den kompakta designen gör balpressarna lätta att placera i olika miljöer och de är idealiska där yta är begränsad.

ORWAK 3220

En är en mångsidig balpress som möter marknadens behov av en extra lågbyggd maskin. Perfekt för wellpapp och plast och det kompakta höjdmåttet gör balpressen lätt att transportera och installera.

ORWAK 3250

ORWAK 3250 är det rätta valet när du vill ha en balpress som producerar rejäla balar, upp till 250 kg, men ändå ger enkelhet och är lätt att installera i olika miljöer tack vare 230 V enfasdrift.

Orwak Power

Denna produktfamilj med dynamiska frontmatade balpressar har intelligenta funktioner, erbjuder stark och kraftfull komprimering av stora förpackningsvolymer till kompakta balar.

ORWAK 3500

Orwaks största vertikalpress, en robust och stark tungviktare för stora mängder förpackningsmaterial! Med 50 ton presskraft, ger den högkomprimerade balar med en vikt på upp till 500 kg.

Orwak Multi

Toppmatade balpressar utvecklade för sortering och komprimering av olika materialslag vid källan. Systemen kan enkelt byggas ut med extra kammare och bilda interna miniåtervinningsstationer.

Orwak Flex

De här familjemedlemmarna är mångsidiga och färgstarka; var och en med sina egna unika kvaliteter och talanger! Speciallösningar för speciella behov är gemensamma nämnaren. Här ingår våra klassiska säck- och kärlpressar.

TOM

TOM är ungefär lika stor som ett vanligt sopkärl men kan rymma upp till sju gånger så mycket avfall. TOM är en ideal lösning för snabbmatsrestauranger och välbesökta offentliga miljöer.

Connect kommunikation

Orwak Connect är ett smart tillval som gör att du får ut ännu mer av din balpress! Med den modembaserade kommunikationstjänsten sänder balpressen ett meddelande när den är full eller behöver teknisk support.

Säckar och band för kärl och balpress

Vi erbjuder högkvalitativa säckar och band som rekommenderas för bal- och säckpressarna i vårt sortiment. Dessa förbrukningsartiklar har testats och valts ut för att möta högt ställda krav på starka och tillförlitliga säckar och band.

Compact Is Impact

När ingen onödig yta eller tid upptas av avfall och dess hantering, är du och din personal fri att fokusera på kärnverksamheten. Det ger utrymme för mer produktivitet, ökad vinst och en bättre miljö. Att komprimera ger effekt. Läs mer om fördelarna för dig.