Ner till 10 % av den ursprungliga volymen. Det är så mycket en Orwaklösning kan reducera ditt avfall och det är en stor fri yta att använda mer effektivt. När ingen onödig yta eller tid upptas av avfall och dess hantering, är du och din personal fri att fokusera på kärnverksamheten. Det ger utrymme för mer produktivitet, ökad vinst och en bättre intern såväl som extern miljö. För att sammanfatta det till en mening: Att komprimera ger effekt. Fördelar för dig:

Turning waste into value

1. MER LÖNSAMHET

När löst material komprimeras resulterar det i färre hämtningar, minskade transporter och därmed lägre avfallskostnader.

2. MER PRODUKTIVITET

Tid är pengar! Mindre tid spenderat på avfallshantering ger mer värdefull tid för din kärnverksamhet!

3. MER ORDNING

Rätt hantering av restmaterial bidrar till en säkrare arbetsmiljö och nöjda medarbetare.

Safety at heart

Make space for your business

4. MER UTRYMME

Golvyta är en resurs! Våra balpressar reducerar snabbt volymen och kompakta balar tar upp mycket mindre lagringsutrymme än okomprimerat material.

5. MER ÅTERVINNING

Balat restmaterial förser återvinningsbolagen med kompakt, lätthanterligt och högvärdigt material för återvinning.