Mjukplast är volymöst och innehåller mycket luft, vilket gör att det kan komprimeras med mycket framgångsrikt resultat om balarna binds under tryck med starka band eller ståltråd. ORWAK POWER-familjen är utrustad med ett speciellt program för plastkomprimering. Det aktiveras när balpress körs på lågt tryck i manuellt läge och innebär att plasten hålls under tryck i 5 minuter för en extra effektiv utpressning av luften i materialet.

Komprimeringsgrad: 10:1                             Balvikt: 70-500 kg

Plastbal

Om du hanterar stora volymer mjukplast i containers kan du byta ut den mot en komprimator och på så sätt minska antalet transporter. Vi erbjuder ett stort sortiment av både mobila komprimatorer och stationära komprimatorer och stor flexibilitet genom en mångfald av modeller i varierande storlekar och med olika kapacitetsnivåer. Vi har även ett stort utbud av begagnade komprimatorer  för plast.

Läs mer om våra produkter