Wellpapp och kartong är det absolut vanligaste material som komprimeras med ATS-Orwaks komprimatorer och balpressar. Det är ett material som innehåller en stor mängd luft och kan komprimeras mycket framgångsrikt. Volymreduktion är upp till 10:1 när kartong komprimeras i våra största balpressar.

Komprimeringsgrad: 5:1-10:1                      Balvikt: 50-500 kg

cardboard bales2

För riktigt stora wellpappvolymer rekommenderar vi vår automatiserade brikettpress Brickman. Tack vare generösa inmatningsbehållare kan mer material fyllas på medan brikettpressen är i drift och de högkomprimerade briketterna behöver inte bindas.

Komprimeringsgrad: upp till 20:1                  Densitet: upp till 600 kg/m3

cardboard briquette

Om du hanterar stora volymer wellpapp och kartong i containers kan du byta ut den mot en komprimator och på så sätt minska antalet transporter. Vi erbjuder ett stort sortiment av både mobila komprimatorer och stationära komprimatorer och stor flexibilitet genom en mångfald av modeller i varierande storlekar och med olika kapacitetsnivåer. Vi har även ett stort utbud av begagnade komprimatorer för wellpapp och kartong.

Läs mer om våra produkter här