Begreppet “en helautomatiserad kanalpress” kan lätt måla upp bilden av en stor och skrymmande anläggning mest lämpad för kommuner och återvinningscentraler, men kanalpressar finns i många olika storlekar. En helautomatiserad lösning kan mycket väl vara ett realistiskt alternativ och den bästa lösningen för att effektivisera avfallshanteringen inom handel, tillverkande industri och inom lager- och logistiksektorn.

Visst, vi söker alla efter den bekvämaste och mest arbetsbesparande lösningen

När du ställs inför en utmaning i ditt arbete och försöker finna en smart, kostnadseffektiv och samtidigt god långsiktig lösning, kan det vara svårt att veta var du ska börja. En sådan utmaning kan vara att organisera avfallshanteringen och ta kontroll över flödet av förpackningsmaterial i en verksamhet. Oavsett vad kärnverksamheten är, om det huvudsakligen handlar om att tillverka eller sälja produkter eller att lagerhålla gods, finns det ofta ansenliga volymer av tomemballage att hantera. Om du exempelvis är produktionsansvarig, butiks- eller lagerchef, kan det projektet hamna på ditt bord.

Vid första tanken och sonderingen på marknaden, verkar det finnas många faktorer att ta hänsyn till och flera möjliga alternativ – olika sorters utrustning och logistiklösningar – men om vi ska vara ärliga, letar vi alla efter den bekvämaste och mest arbetsbesparande lösningen. Det handlar inte om att vara lat utan om att vara rationell! En helautomatiserad lösning är väldigt effektiv, när den väl är på plats, i drift och gör sitt jobb utan att kräva något manuellt arbete av personalen. Då kan de anställda använda tiden mer produktivt och lägga sin energi på kärnverksamheten istället för att ägna tid åt avfallshanteringen.

En prydlig rad av kompakta balar

En helautomatiserad kanalpress är en sådan lösning – ett komplett system där förpackningsmaterial komprimeras, skärs i önskade längder och balas. En kanalpress kan matas med material manuellt eller med standardkärl och kärlvändare, men inmatningen kan också automatiseras med ett transportband eller genom att anslutas till ett luftdrivet system.

Det är oftast möjligt att ställa in önskad ballängd och balbindningen sker i de flesta fall automatiskt. Pressen producerar en lång rad prydliga och hårdkomprimerade balar, vilka enkelt kan flyttas undan med truck eller hämtas direkt på plats av ett återvinningsbolag.

Om kanalpressen har kapacitet att generera bruksbalar, kan de säljas direkt till återvinningsindustrin.  Därigenom kan avfallshanteringskostnaden vändas till en inkomst istället.

Helautomatiserad betyder inte stor och skrymmande

Så här långt i tankeprocessen kring alternativen, kanske en helautomatiserad kanalpress låter som en utmärkt lösning för din verksamhet, men du befarar måhända att en maskin med sådana funktioner är väldigt stor och tar mycket yta i anspråk, men det måste inte vara fallet. Tack vare smart konstruktion och modern teknik, kan en kanalpress vara mycket kompakt. Små kanalpressar tar upp mindre yta än en 20-fots container och kan enkelt installeras i ett lagerutrymme inomhus vid behov. För att underlätta internlogistiken vid leveransen, kan de mindre maskinerna ofta levereras i flera separata delar.

Även om det krävs en större kanalpress för att hantera de mängder wellpapp och plast som ansamlas i din verksamhet, är det intressant att jämföra ytanspråket med det för den aktuella avfallslösningen – exempelvis containrar med okomprimerat avfall.

Kanalpressar reducerar snabbt förpackningsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt och bidrar samtidigt till att förbättra intern- och externlogistiken, mer produktiv användning av arbetstiden och kan även ge en inkomst om balarna levereras till återvinningsindustrin. Att både spara och generera pengar genom återvinning leder till att investeringen i lösningen betalar sig snabbare.