Vi ska sätta kunden i fokus
Vi ska vara innovativa, flexibla och tillgodose kundens behov. Vi ska leverera rätt komprimeringslösning i enlighet med kundens krav, i rätt tid och med samma kvalitet över hela landet.

Vår verksamhet ska kännetecknas av kvalitet i alla led
Vi ska ställa höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas.

Vi ska arbeta för att bli bättre
Vi ska ständigt arbeta för att bli bättre genom att dra nytta av våra erfarenheter. I detta ingår kontinuerliga förbättringar av vårt kvalitetsledningssystem, samt efterlevnaden av detta. Kvalitetskontroller i form av interna och externa revisioner ska genomföras för att säkerställa att vi följer våra policyer, rutiner och instruktioner.