Kundfokus

Vår främsta prioritet är att förstå och överträffa våra kunders behov och förväntningar. Genom att aktivt lyssna på våra kunders åsikter och agera på deras feedback, strävar vi efter att kontinuerligt leverera en säker, hållbar och individuellt kundanpassad lösning samt att förbättra våra produkter och tjänster för att leverera mervärde.

Kvalitet i produkter och tjänster

Vi är beslutna att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet. Genom att hålla oss uppdaterade med de senaste tekniska framstegen och industristandarder, säkerställer vi att våra lösningar är effektiva, pålitliga och hållbara.

Innovation och utveckling

Vi främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation. Våra team uppmuntras att tänka utanför boxen, utforska nya idéer och arbeta tillsammans för att utveckla innovativa lösningar som möter och överträffar marknadens krav.

Miljöhänsyn

Vi strävar efter att vara miljömedvetna i allt vi gör. Genom att utveckla och erbjuda återvinnings- och avfallshanteringsteknik som minimerar påverkan på miljön, tar vi aktivt ansvar för att främja en hållbar framtid.

Samarbete och partnerskap

Vi värdesätter våra samarbetspartners och erkänner deras viktiga roll i vår framgång. Genom att bygga starka och långsiktiga partnerskap arbetar vi tillsammans för att leverera de bästa lösningarna till våra kunder och för att främja tillväxt och utveckling inom avfalls- och återvinningssektorn.

Kontinuerlig förbättring

Vi strävar efter att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår verksamhet och våra processer. Genom att identifiera områden där vi kan göra det bättre, tar vi steg för att optimera vår effektivitet och öka kundnöjdheten.

Kompetens och utbildning

Våra medarbetares kompetens och engagemang är nyckeln till vår framgång. Genom att erbjuda utbildning, stödja utveckling och främja en arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande, säkerställer vi att vårt team är redo att möta både dagens och framtidens utmaningar.

Genom att leva upp till vår kvalitetspolicy strävar vi på Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak) efter att vara en pålitlig och innovativ partner inom avfallshantering och återvinning, och vi åtar oss att uppfylla och överträffa våra kunders och samhällets förväntningar.

Ladda ner vårt ISO 9001:2015 certifikat