VI STRÄVAR FÖR ATT

 • Utarbeta konkreta och dynamiska miljömål.
 • Bedriva vår verksamhet så att alla medarbetare är medvetna om bolagets miljömål och miljöarbete och att de själva känner ett personligt engagemang i miljöarbetet.
 • Ständigt informera och utbilda vår personal i förbättrade arbetsmetoder och processer för en bättre miljö.
 • Hitta ny teknik som minskar avfallstransporter och därmed utsläpp.
 • fordon och arbetsutrustning är välskötta och i tekniskt gott skick så att miljöpåverkan på jord, vatten och luft minimeras.
 • Uppmuntra våra kunder att förebygga miljöpåverkan genom att upprätthålla de produkter som bolaget levererar i tekniskt gott skick.
 • Ställa krav på våra leverantörer att leverera säkra, välbyggda och hållbara produkter för minimerad resursanvändning.
 • Ställa krav på våra leverantörer att leverera produkterna av återvinningsbara material.
 • Följa gällande uppdaterad miljölagstiftning och andra miljökrav från våra intressenter.
 • Regelbundet revidera våra arbetsmetoder för ständiga förbättringar inom miljö.
 • Alltid beakta miljöaspekter i våra affärsprojekt.
 • Öppet kommunicera vårt miljöarbete.

Ladda ner certifikat för ISO 14001:2015 här