Skruv finfördelar materialet

En långsamt roterande konisk skruvarm drar in det inmatade materialet, river sönder det och trycker in det i containern. Tack vare förbearbetningen i kombination med ett högt yttryck, uppnås en extremt hög komprimeringsgrad och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i containrarna. Komprimatorerna, baserade på den här tekniken, är utvecklade speciellt för enormt stora materialvolymer.

VARFÖR SKRUVKOMPRIMATOR?

 • Effektiv reduktion av transportkostnader
 • Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
 • Ökad produktivitet tack vare det stora inkastet
 • Enkel och komfortabel materialhantering samt en
  renare och säkrare arbetsmiljö

LÄMPLIGA FRAKTIONER

 • Wellpapp
 • PET
 • Fruktkartonger av trä
 • Engångspallar
 • Annat torrt restmaterial

Skruvkomprimator

Högkapacitetssystem för komprimering av stora volymer.

 • Standardutrustning:
 • RAL 7016
 • Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
 • Timräknare