Effektiv komprimering upp till 50:1 av speciella plastmaterial

Operatören lägger skumplasten i maskinens tratt för inmatning. En effektiv grovkvarn med tvåtandade roterande axlar förminskar delarna till bitar med storlek 20-50 mm. Dessa förs in i tryckkanalen där de pressas ihop av en tryckförstärkare. Blocken kommer ut separat och med hjälp av en automatisk sönderdelningsfunktion lastas de enkelt upp på pallar.

VARFÖR EN HEGERLÖSNING?

  • Ett unikt komprimeringskoncept
  • Kraftigt minskade kostnader för lagring, hämtning och transport av restmaterial
  • Låga drift- och underhållskostnader
  • En renare miljö på avfallsstationerna

RÄTT MODELL FÖR DITT MATERIAL

Sortimentet är indelat i tre produktserier speciellt utvecklade för olika material:

  • Tiger för frigolit (EPS)
  • Lion för skumplast
  • Crocodile för avvattning, som skiljer fasta från flytande ämnen och restvätska från avfallsämnen.

Produkterna finns i olika storlekar och modeller.

Heger Tiger, Frigolit

Frigolit (EPS) består av 98 % luft och 2 % polystyren (Styropor®). Hegers modellserie Tiger pressar ner stora enheter till mindre block på ett ekonomiskt och rationellt sätt. Perfekt där det uppstår relativt stora mängder isopor, som i huvudsak används till förpackningar, t.ex. i stora varuhus för elektronik och möbler. Effektiv även i matvarubutiker med fuktig frigolit efter fiskpaller eller lager och industri med stora mängder frigolit.

Heger Lion, Skumplast

Hegers modellserie Lion pressar ner olika typer av skumplast till mindre block på ett ekonomiskt och rationellt sätt. Lion är perfekt där det uppstår relativt stora mängder skumplast, som i huvudsak används till förpackningar, till exempel i stora varuhus för elektronik och möbler. Skumplasten kan återvinnas som PS-granulat av hög kvalitet och återanvändas i plastdelar som galgar, lister och isolering.

Heger Crocodile, Avvattning

Hegers avvattningssystem Crocodile används till att skilja fasta från flytande ämnen och till att skilja restvätskor från avfallsämnen. Principen är en horisontellt liggande skruv med avvattningskanal som komprimerar de torra ämnena i presskanalen. Den utströmmande vätskan flyter bort via ett kanalsegment med sil.

Crocodile används av diverse industriproducenter för avfuktning av flytande innehåll från plastburkar, Tetra-Pak, pantburkar eller PET-flaskor, slam och industriavfall. Den passar även fint till avvattning vid plastproduktion