För oss i SULO Group handlar hållbarhet inte bara om kvalitet och miljö, utan även om vårt ansvar gentemot samhället. Vår gemensamma CSR-strategi fokuserar på att skapa en positiv påverkan genom hela vår värdekedja, från arbetsmiljön för våra anställda till vårt engagemang i samhällsprojekt. Vi tror på att vara en positiv kraft i samhället och bidra till en bättre framtid. Ta del av våra initiativ och åtaganden i vår CSR rapport för 2022.

Kvalitetsledning

Vi är stolta över att vara ISO 9001-certifierade, vilket betyder att vi håller hög kvalitet i vårt arbete. Vår kvalitetsledning hjälper oss att ständigt förbättra våra processer och tjänster för att göra våra kunder nöjda. För mer information, ta del av vår Kvalitetspolicy.

Miljöledning

Vi har ett miljöledningssystem och är ISO 14001-certifierade, vilket hjälper oss att minska vår miljöpåverkan. Vi jobbar för att minska vårt koldioxidavtryck, spara energi och minska avfall. Läs mer om vårt miljöarbete i vår Miljöpolicy.

Ladda ner ISO certifikat för vårt kvalitets och miljöledningssystem här.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar framtid tillsammans med dig.